Οι μετακινήσεις μας καθορίζουν και τις αγοραστικές μας συνήθειες (;)

Στην Politis Out of Home αναζητούμε την εξέλιξη και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήσαμε μία έρευνα, σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Truberries, με σκοπό να εκτιμηθεί η επιρροή του lockdown και των περιοριστικών μέτρων στις συμπεριφορές μετακίνησης και υπαίθριας κινητικότητας καθώς και η μέση δαπάνη των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία προ-καραντίνας & κατά τη διάρκεια αυτής.

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα αντλήσαμε χρήσιμα συμπεράσματα και ενδιαφέροντα insights, στοιχεία που αξίζει να τα μοιραστούμε μαζί σας!

Το lockdown επηρέασε με τον ίδιο αρνητικό τρόπο όλες τις εκφάνσεις της υπαίθριας καθημερινότητας;

Όχι. Παρά την κατακόρυφη μείωση των μετακινήσεων με τη χρήση ΜΜΜ (η οποία έφτασε το 92% στην Αθήνα), ο χρόνος που οι καταναλωτές αφιέρωσαν σε κάθε μορφής υπαίθριες δραστηριότητες μειώθηκε μόνο κατά 33%.  Στην Αθήνα, η μείωση αυτή ήταν μόνο 25%!

Τα φυσικά καταστήματα επηρεάστηκαν όλα στον ίδιο βαθμό;

Οι επισκέψεις στα φυσικά καταστήματα παραμένουν επίκαιρες κυρίως για κάποιες κατηγορίες προϊόντων / σημείων  όπου ακόμα και σε μια πιθανότητα επανάληψης του lockdown, έχουν σχετικά μικρές απώλειες σε επίπεδο επισκεψιμότητας (π.χ. supermarket).

Ποιο μέσο είναι αυτό που βρίσκεται δίπλα μας σε κάθε μορφή υπαίθριας δραστηριότητας;

Το ΟΟΗ είναι ένα μέσο που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες επικοινωνίας τόσο της εποχής όσο και του διαφημιζόμενου. Έρχεται μάλιστα σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή από τη στιγμή που θα βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Το πιο πρόσφατο “Google Mobility Report” έδειξε – μεταξύ άλλων – πως τον τελευταίο μήνα οι μετακινήσεις σε super markets, φαρμακεία, γειτονιές και υπαίθριους χώρους όπως πάρκα, αυξήθηκαν σημαντικά!

Η υπαίθρια διαφήμιση είναι εκεί, για να ενισχύσει σημαντικά την above the line επικοινωνία, να συνδεθεί με digital καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες, να προσφέρει online διαδραστικότητα και σύνδεση μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών, και να λειτουργήσει και ως σημείο δειγματοδιανομής χωρίς promoters με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.

Το ΟΟΗ είναι ένα «εργαλείο επικοινωνίας» που επιτρέπει στις μάρκες να έρθουν σε επαφή με τον καταναλωτή και στον καταναλωτή να έρθει δίπλα στην κάθε μάρκα, χωρίς περιορισμούς και αποστάσεις… 2 μέτρων.