Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ

Οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, βιωσιμότητα, καινοτομία και δίκαιη επιχειρηματικότητα.

Ένα βασικό στοιχείο για όλους εμάς στον Politis Out of Home, είναι η δέσμευσή μας στην ενσωμάτωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και των αρχών της βιωσιμότητας στην επιχείρησή μας. Αυτό συνδέεται με την πεποίθησή μας ότι αυτό δεν είναι μόνο μια καλή επιχειρηματική πρακτική, αλλά και ένα ηθικό ζήτημα.

Η στρατηγική μας παραμένει σταθερή και επικεντρώνεται στην προώθηση της “δίκαιης επιχειρηματικότητας”, την ενσωμάτωση διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοένα καλύτερη εσωτερική οργάνωση, την χρήση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη προοπτική μας, στην ανταπόκριση των συνεχόμενα μεταβαλλόμενων   απαιτήσεων των πελατών μας και στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους , στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας και στη συμβολή μας στην κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος.

H Αποστολή μας

Η Politis Out of Home είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της υπαίθριας διαφήμισης με τόσο βαθιά γνώση, τεχνογνωσία, αγάπη και αφοσίωση για αυτό που προσφέρει. Οι δραστηριότητες της Politis OOΗ δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζόμενους, μειώνουν, όπου είναι εφικτό, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εργάζονται ακούραστα για τα οφέλη των εταίρων και των τοπικών κοινοτήτων.

Το Όραμά μας

Να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση διατηρώντας τις ηθικές μας αξίες αμετάβλητες, στοχεύοντας παράλληλα  στην κερδοφόρα επέκταση μας. Να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπαίθριες διαφημιστικές υπηρεσίες, οι οποίες προσθέτουν αξία στους πελάτες μας,  υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους , και συνολικά αυτές της αγοράς.

Με μια ματιά

39

χρόνια παρουσίας

135

εργαζόμενοι

52

οχήματα

72

τεχνικοί

9.200

διαφημιστικά πλαίσια

23.900

τ.μ. διαφημιστικής επιφάνειας

69

πόλεις / δήμοι

5.630.000

κοινό που προσεγγίζουμε

Οι Αξίες μας

Η ομάδα μας