Οι Δράσεις μας

Για να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις όσο περισσότερο μπορούμε, εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν κάθε μέρος των δραστηριοτήτων μας.